Bericht voor de bezorgers van het clubblad

Zoals jullie allemaal hebben kunnen lezen bestaat het clubblad in de oude vorm niet meer. Op dit moment wordt het nieuwe magazine gedrukt. De verwachting is dat deze binnen twee weken gereed is. Er wordt één magazine per adres uitgegeven.

Mogen we wederom rekenen op jullie bezorging? Jacqueline zal de coördinatie hiervan verzorgen. Alvast bedankt voor jullie medewerking.