Op donderdag 6 juli hebben de besturen van de voetbalverenigingen CHRC, CVV Redichem en RVW met elkaar een intentieovereenkomst gesloten om gesprekken met de gemeente aan te gaan om tot overname van het beheer en onderhoud van het Wilhelmina Sportpark te komen. Het beheer en onderhoud van het Wilhelmina Sportpark is momenteel nog in handen van de gemeente Renkum die dit wil overdragen aan de gebruikers van het sportpark. De drie voetbalverenigingen van het Wilhelmina Sportpark hebben de wens dat het Wilhelmina Sportpark een kwalitatieve impuls krijgt, zodat gebruikers op een veilige en comfortabele wijze hun sport kunnen beoefenen. De drie voetbalverenigingen hebben op donderdag 6 juli in het bijzijn van wethouder Erik Heinrich de intentieverklaring ondertekend. Hierin geven zij aan gezamenlijk de gesprekken met de gemeente Renkum te willen gaan voeren met als doel te komen tot de overname van het beheer en onderhoud van het Wilhelmina Sportpark op een verantwoorde en toekomstbestendige wijze.

De gesprekken met de gemeente Renkum zullen op korte termijn worden opgestart en naar verwachting enige maanden in beslag gaan nemen.