De Stuurgroep Wilhelmina Sportpark, met daarin vertegenwoordigers van de voetbalverenigingen CHRC, CVV Redichem en RVW, hebben Dhr. Heinrich (verantwoordelijk wethouder voor de sportaccomodaties) laten weten het voorstel om te komen tot de overname van het beheer en onderhoud van het Wilhelmina Sportpark af te wijzen.