Winners Jubileum Seizoenopening 2018 2

Het bestuur van c.c.v. Redichem heeft vanavond haar selectie trainer/coach Fred van Zutphen per direct op non-actief gesteld. De afgelopen periode zag het bestuur dat de verstandhouding tussen enerzijds de trainer/coach en anderzijds de selectiespelers en het begeleidingsteam steeds verder verslechterde.

Het afgelopen weekend heeft deze verslechtering een dermate niveau bereikt dat een verdere samenwerking niet langer verantwoord was en het bestuur helaas genoodzaakt was in te grijpen. De rest van het seizoen zullen de taken van de selectie trainer/coach door het begeleidingsteam worden overgenomen.

Het bestuur betreurt dat zij dit besluit heeft moeten nemen.