Het hoofdbestuur zoekt vervanging voor de functie commissaris PR en een invulling voor de al langer openstaande positie van vice voorzitter.

Michael Dumas, de huidige PR bestuurder, is niet herkiesbaar en hoopt dat een enthousiaste opvolg(st)er zich kandidaat stelt voor deze uitdagende functie. De commissaris communiceert met de binnen- en buitenwereld van Redichem: leden, oud-leden, ouders, sponsoren, gemeente en natuurlijk de pers.

Een andere uitdaging is om het beleidsplan (handboek) van Redichem te onderhouden en uit te bouwen. Bovendien is het een genot om de bestuursvergaderingen bij te wonen. Je kunt een wezenlijke bijdrage leveren aan de organisatie van de dagelijkse zaken en de toekomst van Redichem. Michael Dumas zal de nieuwe functionaris graag inwerken en blijft hulptrainer en leider van het tweede elftal. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het hoofdbestuur.