Zoals een ieder wellicht wel weet hebben wij al enige jaren een fenomeen als vrijwilliger actief binnen onze vereniging. Ik heb het hier over Monique Aarns. Zij maakt het iedere zaterdagmorgen weer mogelijk dat wij vanaf 08.00 uur in de kantine terecht kunnen voor de broodnodige koffie en allerlei andere lekkernijen. Monique is inmiddels echt het gezicht van de zaterdagochtend geworden.

Ze kan dit echter niet alleen en om haar te ondersteunen helpen er iedere zaterdag enkele ouders, veelal moeders, mee in de kantine. Inmiddels is dat een vast groepje geworden wat Monique om zich heen verzameld heeft. Nog niet zo lang geleden hanteerden we echter een soort van roulatieschema voor alle ouders waarmee we probeerden zoveel mogelijk mensen bij de kantine te betrekken en er ook voor te zorgen dat niet iedere zaterdag dezelfde ouders achter de bar zouden staan.

We merkten echter dat dit niet door alle ouders even goed ontvangen werd met als resultaat dat Monique soms op zaterdagmorgen nog ondersteuning moest regelen. Dat heeft ertoe geleid dat Monique er nu voor gezorgd heeft dat ze een team om zich heen verzameld heeft met enthousiaste ouders om haar te helpen. Dit wordt door ons als jeugdbestuur uiteraard zeer gewaardeerd!

Echter, mocht dat team van ouders om wat voor reden dan ook te klein worden en/of ouders haken af dan zullen wij toch weer overgaan tot een rooster waarbij de ouders van alle voetballende jeugd betrokken wordt. Wij vragen uw begrip hiervoor mocht het zover komen. Dus in tegenstelling tot wat er in het boekje “voor de aftrap” staat, zal er nu GEEN kantinerooster opgesteld worden.

Laten we er met z’n allen voor zorgen dat alle voetballende jeugd, maar ook de ouders, opa’s en oma’s en alle andere supporters iedere zaterdagmorgen vanaf 08.00 uur in de kantine terecht kunnen. Samen staan we sterk!