Lidmaatschap

Hieronder vindt u alle informatie over het lidmaatschap van CVV Redichem.

spelregelbewijsMet ingang van het seizoen 2014/2015 is het voor tweedejaars B-junioren verplicht om het officiële KNVB Spelregelbewijs te halen De invoering van het spelregelbewijs is een van de maatregelen uit het actieplan ‘Tegen geweld, voor sportiviteit’.

In dit eerste seizoen van het spelregelbewijs gaat het om de spelers met het geboortejaar 1998. Deze tweedejaars B-junioren moeten de eindtoets voor 01 januari 2015 hebben gehaald. De speler mag de eindtoets drie maal maken. Indien het niet voor 01 januari 2015 is gelukt om de eindtoets te halen zullen er individuele afspraken met de desbetreffende speler gemaakt worden.

Voor de KNVB én dus ook voor de CVV Redichem is deze maatregel een serieuze zaak. Dat blijkt wel uit het feit dat deze tweedejaars B-junioren in het nieuwe seizoen 2015/2016 NIET kunnen voetballen, als zij het spelregelbewijs aan het eind van het seizoen 2014/2015 NIET hebben gehaald.

Het inschrijfformulier is hier te downloaden of te openen.

Nieuwe leden kunnen uitsluitend worden aangemeld met behulp van het inschrijvingsformulier. Het inschrijfformulier is te downloaden via de website of te verkrijgen in het clubhuis.

Een lidmaatschap duurt altijd tot het einde van het lopende seizoen (30 juni) en wordt zonder tijdige opzegging automatisch voor een jaar verlengd.

Een volledig ingevuld inschrijfformulier kun je:

 • afgeven in het clubhuis,
 • mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of
 • opsturen naar het volgende adres:
  Ledenadministratie Redichem
  Don Boscoweg 18
  6871 DH Renkum

Bij Redichem komen voetballen in het nieuwe seizoen:

Wil je in het nieuwe seizoen bij Redichem komen voetballen en speel je bij een andere vereniging (of speelde je daar in de afgelopen jaren), dan moet je overschrijvingsverzoek uiterlijk 15 juni bij de KNVB binnen zijn, dus enkele dagen eerder bij Redichem.

Hoe ga je te werk:

 • ben je D-pupil of jonger vraag dan bij je huidige vereniging een formulier voor verklaring speelgerechtigheid pupillen, de KNVB-ledenmutatiekaart (uit sportlink) en je spelerspas (als je die hebt, niet voor F- en E-spelers). Vul het formulier in en laat dit door een gemachtigde van je huidige vereniging ondertekenen. Lever formulier, ledenmutatiekaart en spelerspas + een ingevuld inschrijvingsformulier  in bij de ledenadministratie van Redichem;
 • ben je C-junior of ouder download dan een overschrijvingsformulier op de site van de KNVB (www.knvb.nl) en print dit uit: ; vul de benodigde gegevens op blz. 1 en 2 volledig in. Laat een gemachtigde van je huidige vereniging het bovenste deel van blz. 3 invullen en ondertekenen. Je krijgt van je huidige vereniging een sportlink-uitdraai van de KNVB-ledenmutatiekaart  mee. Vraag ook je spelerspas op. Lever vervolgens overschrijvingsformulier, KNVB-ledenmutatiekaart, spelerspas + een ingevuld inschrijvingsformulier  in bij de ledenadministratie van Redichem.

Van Redichem naar een andere vereniging:

Wil je volgend seizoen actief voetballen bij een andere vereniging dan moet je uiterlijk enkele dagen voor 15 juni een overschrijvingsverzoek inleveren bij je nieuwe vereniging.

Wat moet je doen:

 • zorg dat je geen contributie-achterstand hebt. In alle gevallen geldt dat bij een contributie-achterstand hiervan melding wordt gemaakt op het formulier. Overschrijvingsverzoeken waarbij sprake is van een contributie-achterstand worden door de KNVB niet goedgekeurd;
 • ben je D-pupil of jonger vraag dan bij je nieuwe vereniging een formulier verklaring speelgerechtigheid pupillen (of evt. bij Redichem). Vul het formulier in en laat het door de ledenadministratie van Redichem ondertekenen. Je krijgt dan ook een uitdraai van de KNVB-ledenmutatiekaart mee. Een eventuele spelerspas (alleen voor D-pupillen) is te verkrijgen bij je teamleider. Lever deze papieren en spelerspas in bij je nieuwe vereniging;
 • ben je C-junior of ouder download dan een overschrijvingsformulier op de site van de knvb (www.knvb.nl) en print dit uit; vul zelf de benodigde gegevens op blz. 1 en 2 volledig in. Laat door de ledenadministratie van Redichem het bovenste deel van blz. 3 invullen en ondertekenen. Je krijgt dan ook een sportlink-uitdraai van de KNVB-ledenmutatiekaart mee. De spelerspas kun je bij je teamleider opvragen. Geef vervolgens het overschrijvingsformulier, KNVB-ledenmutatiekaart en de spelerspas bij je nieuwe club af;
 • mocht je ook niet-spelend lid willen blijven bij Redichem zet dit dan duidelijk op het overschrijvingsformulier.

Als je het lidmaatschap bij Redichem wilt beëindigen moet je uiterlijk 31 mei opzeggen. Dit schriftelijk opzeggen kan op de volgende manieren:

 • stuur een mailbericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of
 • door middel van een kort briefje aan:
  Ledenadministratie Redichem
  Don Boscoweg 18
  6871 DH Renkum

Mondeling opzeggen via de teamleider(s) , (jeugd-)bestuursleden, kantinemedewerkers,  etc.  is niet mogelijk.

LET OP: wordt je opzegging na 31 mei ontvangen, dan is altijd de contributie van het volgende seizoen verschuldigd en wordt het lidmaatschap per 30 juni van het volgende jaar beëindigd.

Adreswijzigingen, wijzigingen van spelend – naar niet-spelend – lid of andersom , wijziging bankrekeningnummer, dienen schriftelijk of per mail gemeld te worden op een van onderstaande manieren:

 • stuur een mailbericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of
 • door middel van een kort briefje aan:
  Ledenadministratie Redichem
  Don Boscoweg 18
  6871 DH Renkum

(Denk er aan dat veel informatie van de vereniging of van de KNVB, waaronder tuchtzaken, uitsluitend nog digitaal wordt aangeleverd. Zorg dus dat de ledenadministratie een actueel e-mail adres heeft.)

Met ingang van 1 januari 2018 bedraagt de contributie, inclusief bijdrage kledingfonds:

 • SENIOREN € 23,25
 • JUNIOREN € 15,25
 • PUPILLEN € 12,75
 • KABOUTERS (4/5 jaar) € 7,00
 • NIET-SPELENDE LEDEN € 5,75

Betaling geschiedt per incassomachtiging. Het rekeningnummer is              

NL 42 RABO 0355013770 t.n.v. CVV Redichem, Renkum.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel seizoen. Opzeggingen schriftelijk vóór 1 juni van een kalenderjaar. Zie ook Opzeggingen.

Gelrepas

Alle kinderen moeten kunnen sporten, maar sporten kost geld. Sommige ouders hebben niet het geld om hun kind(eren) te laten sporten. De Gelrepas biedt uitkomst: lees meer op de site van de gemeente Renkum.