Het ontwikkelen en uitvoeren van, en toezicht houden op het door de vereniging te voeren technisch beleid waarbij wordt bijgedragen aan de missie van Redichem. Voor de TC met specifiek uitgangspunt dat ieder kind zich ontwikkelt op zijn/haar eigen niveau.

Missie van Redichem:

C.V.V. Redichem, herkenbaar anders

Bij de voetbalvereniging C.V.V. Redichem is voor een ieder een plaats. Als je met plezier wilt voetballen in een respectvolle en veilige omgeving dan is Redichem als vereniging anders dan anderen. Wij doen er alles aan om de betrokkenheid van de leden ten opzichte van elkaar te vergroten. Je ontmoet vriendschap in het veld en daar buiten. Wij staan voor persoonlijke aandacht en bovenal stellen wij het op prijs dat een ieder plezier heeft in zijn sport en dat niemand buiten de boot valt. Je voetbalt immers het sterkst in een hecht team. Redichem staat voor een aantal waarden en normen en verwacht van ieder lid deze te eerbiedigen. Zo stellen wij dat een ieder sportief kan presteren in een gezellige en mensgerichte vereniging. Wij voelen ons maatschappelijk betrokken en dragen daarin onze verantwoordelijkheid. Ontmoet de warmte van Redichem.

De TC bestaat uit een voorzitter, een coordinator jeugdzaken, een coordinator voetbaltechnische zaken en een aantal coordinatoren die elk verantwoordelijk zijn voor een aantal teams. Het kan voorkomen dat er meerdere functies door één persoon ingevuld worden. De huidige invulling van de TC:

 • Voorzitter - Harrie Kerkhof
 • Coördinator jeugdzaken - Ton van de Bovenkamp
 • Coördinatie voetbaltechnische zaken - Michel Bosveld

In onderstaand schema staat per categorie teams de coördinator vermeld.

Categorie Coördinator
Senioren Rik Kerkhof
JO19 Bob van der Plas
JO17 Bob van der Plas
JO15/JO14 Bas Olthof
JO13 Bas Olthof
JO12/JO11 Frank Bosscha
JO10 en jonger  

Harrie Kerkhof
Ton van de Bovenkamp  

Meiden Walter Gerrits

Nieuwe leden voor de TC worden door de bestaande leden geworven. Besluitvorming over nieuwe leden gebeurt door de zittende TC.

De taken zijn opgesplitst in algemene en technische zaken. Sommige taken zullen beiden raken.

Algemeen:

 • Voor elk team zorgen voor trainers.
 • Voor elk team zorgen voor leiders.
 • Contacten met en coördinatie jeugdtrainers.
 • Contacten met en coördinatie jeugdleiders.
 • Onderhoudt contact met leiders/trainers en eventueel ouders van de teams
 • Aanspreekpunt voor problemen binnen een team.
 • Verzorgen en leiden van jeugdtrainers en leiders vergaderingen (4x per jaar).
 • Opstellen van trainingschema.
 • Maken van de teamindeling voor het nieuwe seizoen .
 • Wijzigingen doorvoeren in de teamindeling tijdens het lopende seizoen.
 • Opgeven van teams bij KNVB.
 • Bepalen van de klasse indeling per team voor het volgende seizoen.
 • Vergaderingen van de KNVB bijwonen betreffende competitiezaken.
 • Aanvragen van dispensatie.
 • Zorgdragen voor een goede overgang van junioren naar senioren
 • Verantwoordelijk voor medisch / preventiebeleid
 • Begeleiding stagiaires.
 • Draagt zorg voor spelerspassen
 • Adviserend m.b.t. materialen

Technisch:

 • Stelt per leeftijdscategorie vast welke vaardigheden de spelers moeten worden aangeleerd.
 • Stelt trainingsprogramma´s vast per leeftijdscategorie.
 • Geeft aan de hand van schema´s en voorbeeldtrainingen nadere instructies aan de overige trainers per categorie.
 1. Teams worden samengesteld die in sportief en sociaal opzicht goed in elkaar zitten en waarin individuele spelers de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen. Oftewel "lekker draaiende teams, sociaal en sportief".
 2. Bij de teamsamenstelling wordt t/m de JO13 zoveel als mogelijk ingedeeld naar geboortejaar.
 3. Er wordt uitgegaan van ideale teamgrote (JO8, 7 spelers; JO11, 10 spelers; elftallen 14 spelers)
 4. Bij minimaal 3 teams in een leeftijdscategorie wordt er één prestatieteam geformeerd.
 5. Bij het door de KNVB instellen van speciale competities (zoals voor JO12) beoordeelt de TC op grond van beschikbare spelers in deze leeftijdscategorie of hiervoor een team geformeerd wordt.
 6. Indeling van nieuwe spelers/speelsters gebeurt op volgorde aanmelding. Bij later lid worden bestaat de kans dat eerst alleen meegetraind kan worden (indien de teams “vol” zitten).
 7. Bij discussiepunten neemt de TC een definitief besluit.

Onderstaand het schema met de taken die betrekking hebben op het maken van de teamindeling met daarbij het moment wanneer deze taak uitgevoerd wordt.

Inventarisatie bij spelers voor het volgende seizoen April
Inventarisatie naar leiders en trainers volgend seizoen April
Voorkeuren kunnen worden aangegeven bij de coördinatoren Mei
Er wordt een proefwedstrijd gespeeld op een heel veld voor
pupillen die overgaan naar een elftal.
Mei
De leiders en trainers worden uitgenodigd om input te leveren    
voor de teamindeling van volgend seizoen.
Mei
De voorlopige indeling wordt binnen de TC gedeeld. Juni
De voorlopige indeling wordt gedeeld met de leiders Juni
Plaatsing voorlopige indeling op de Redichem site Juni
Doorgeven klasse-indeling aan KNVB Juni